Kollekt

Många församlingar, och flera stift, väljer att samla in kollekt till Kyrkans SOS. Det är ett viktigt bidrag till verksamheten och ett sätt för församlingen att koppla Kyrkans SOS till det lokala diakonala arbetet.

Kollekter från församlingar och stift används först och främst för att rekrytera, utbilda och handleda volontärer och nätvandrare.

Kyrkans SOS drivs som en stiftelse, och är helt beroende av bidrag. Pengarna behövs för rekrytering, utbildning, och handledning av volontärerna i samtalsjouren, som årligen tar emot över 20 000 samtal och svarar på 3000 brev.

Vill ni ge kollekt till Kyrkans SOS?
Använd gärna vårt bankgiro 684-6190 eller swish 123 411 44 76.

En del av församlingens arbete

Att ta upp församlingskollekt till Kyrkans SOS är ett av flera sätt att bredda det lokala diakonala engagemanget. Stiftelsen Kyrkans SOS arbetar i nära samverkan med Svenska kyrkans församlingar och pastorat. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

Önskar ni som pastorat eller stift att vi kommer till er fysiskt eller via zoom och pratar om Kyrkans SOS på olika utbildningar och nätverksträffar, inspirationsdagar osv så kontakta bo.erlandsson@kyrkanssos.se
Vi kommer mer än gärna och berättar om arbetet och vårt förhållningssätt. 

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.