Nätvandra på arbetstid

Nätvandring innebär att vara närvarande på det vi kallar nätet. Att som trygga vuxna försöka se, lyssna till, stötta och stärka unga via nätet. Unga är ofta hänvisade till att stötta varandra, eller så är man helt hänvisad till sig själv, oavsett vilket kan det vara en tung börda att bära.

Om du är anställd i en av Svenska kyrkans församlingar kan du utbilda dig till nätvandrare, och ha nätvandring som en av dina arbetsuppgifter i din församling. Som Nätvandrare får man också fortbildning och handledning, något som är viktigt för att bibehålla trygghet och kvalitet både för den som nätvandrar och för de unga.

Du kan också bjuda in Linda Andersson till ditt stift eller kontrakt eller pastorat för att berätta mer om nätvandrarchatten och möjligheten att bli en del av nätvandrarchattens viktiga arbete och för att samtala om förhållningssätt och samtalsmetodik när man möter barn och unga både i tal och i skrift, och hur vi kan hjälpas åt att bli mer tillgängliga för de som behöver oss och få möten och samtal som annars inte når fram till oss av olika anledningar. Mejla linda.andersson@kyrkanssos.se för vidare kontakt om det.

Vi som är och gör Kyrkans Nätvandrare ser det stora behovet av trygga vuxna på nätet, och hoppas att nätvandring ska spridas och växa i omfattning. Verksamheten leds av stiftelsen Kyrkans SOS, med stöd från Folkhälsomyndigheten och i samarbete med församlingar inom Svenska kyrkan och medarbetare på Karlstads och Skara stift.

Kyrkans nätvandrare jobbar alltid för allas rätt att vara den man är, älska de man älskar och längtar efter det man längtar efter. Vi arbetar självklart mot kränkningar och diskriminering och utsatthet.

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.