Styrning och finansiering

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående stiftelse med säte i Göteborg. Stiftelsens intentioner är att styrelseledamöterna ska ha en lokal förankring i Svenska kyrkan. Ledamöterna väljs för en period på tre år.

“Vi står inte still”

Vi möter människor där de är. Mitt i vardagen med de bekymmer som tynger och som gör ont. Vi finns där oaktat man ringer eller att man skriver i en chatt. Vi gör skillnad genom att vara där just nu! Vi gör det med stöd av volontärer runt om i landet som ger av sin tid. Nu utvecklar vi tjänster som nätvandrare för ungdomar med samma syfte att vara där mitt i vardagen. Ensamheten finns även där och vi gör skillnad. En regnbågslinje har startats 2022 för det vet vi, alla människor har tyvärr än idag inte möjligheten att vara den man är. Vi utvecklar och står inte still. Vi vill mer och vi vet att behovet är stort.

Tomas Rosenlundh, ordförande

Ekonomi

Stiftelsen finansieras genom anslag från församlingar och pastorat i Svenska kyrkan, sökta bidrag från Folkhälsomyndigheten samt kollekter och gåvor från enskilda.

Stiftelsen Kyrkans SOS styrelse 2022

Tomas Rosenlundh

ORDFÖRANDE

Dennis Schantz

VICE ORDFÖRANDE

Gunilla Eriksson

Eleonor Evenbratt

Gunnar Holmquist

Micael Isacson

Jan-Erik Lindström

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.