Vision och uppdrag

Stiftelsen Kyrkans SOS huvuduppdrag är att erbjuda hjälp och själavård till människor i akut kris,  för att människor som kämpar med ensamhet, psykisk ohälsa och suicid ska ha fler att dela det svåra med.  

Kyrkans SOS erbjuder ett möte, ett samtal med en lyssnande medmänniska via SOS-telefonen, SOS-brevlådan och via Kyrkans nätvandrare. Det är ett samtal mellan två medmänniskor, men i samtalet har vi olika roller. Vår roll är att vara goda lyssnare.

Ledstjärnan för Kyrkans SOS är förvissningen om att samtalet och det medmänskliga mötet ger hopp, livsmod och möjlighet till förändring för en människa som är i kris eller i en mycket svår livssituation. Så har det varit sedan början av 1970-talet. Ideella och professionella har gett stöd till medmänniskor som befinner sig i nöd.

Vi ser Kyrkans SOS som en kyrka. Vår kyrka, vår gemenskap, uppstår i varje möte med en annan människa som kontaktar oss för att hen känner sig ensam i det hen kämpar med. Så vi skulle kunna säga att vi snarare gör kyrka än är, och vi gör det 365 dagar om året.

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.