Gör en insats som SOS-volontär

Vill du investera en del av din tid och utveckla din förmåga att lyssna?

Att vara volontär på Kyrkans SOS handlar om att göra en insats för människor som just nu behöver någon som stannar upp och lyssnar fokuserat och empatiskt till deras berättelse. Du som volontär får samtidigt en handgriplig praktisk erfarenhet av att samtala med människor i svåra situationer. En erfarenhet och förmåga du också bär med till livet i övrigt.

Den som ringer eller skriver till Kyrkans SOS behöver någon att dela det svåra med. Volontärens uppgift är att lyssna, ge stöd och orka stanna kvar i det som gör ont utan att följa egna behov av att ”trösta bort” eller tvinga på egna råd eller lösningar. Det viktiga är vad den som ringer/skriver har behov av att prata eller skriva om, inte vad vi själva tycker och tänker. Den som kontaktar Kyrkans SOS har rätt att bli mött med förståelse, respekt och acceptans, oavsett vem man är, hur man har det, och oavsett exempelvis sexuell läggning eller trosuppfattning.

Så här arbetar vi

Jourarbetet pågår vardagar kl 13-21 och lör-sön-helgdag kl 16-21, varje dag, året om. Som volontär på Kyrkans SOS tjänstgör man tre jourpass per månad i SOS-telefonen och/eller SOS-brevlådan, om vardera 3 timmar. Även regelbunden handledning ingår i uppdraget.

Volontärarbetet bedrivs i Kyrkans SOS lokaler i Göteborg och Stockholm, i samverkan med lokala församlingar. Att vara på en officiell plats, att sitta tillsammans med andra, gör det bland annat lättare att behålla rollen som en som volontär gått in i och har i samtalet, gör det lättare att hålla på gränser och inte bli privat jämfört med att exempelvis genomföra uppdraget i hemmet.
Vi arbetar kontinuerligt med att etablera oss på fler platser i landet.

Ansök idag!

Vår volontärutbildning är obligatorisk för blivande volontärer och hålls två gånger per år. Utbildningen startar med informationsmöten i februari/mars och augusti/september.

  •  Vill du investera en del av din tid och göra en insats för andra?
  • Kan du lyssna mer än du pratar själv?
  • Kan du stå emot frestelsen att ge goda råd och föreslå lösningar på andras problem?
  • Kan du möta människor med respekt och öppenhet oavsett exempelvis sexuell läggning eller etnisk bakgrund?
  • Har du en tro på att samtal hjälper och gör skillnad?
  • Vill du utvecklas som människa, samtalspartner och lära känna dig själv bättre?

Om du kan svara ja på dessa frågor är kanske vårt volontäruppdrag något för dig…

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.