Historien om Kyrkans SOS

En berättelse om att finnas till för andra

I slutet av 1950-talet fick prästen Erland Frizell i Göteborg en påringning i julaftonsnatten från en operatör på SOS Alarm, dåvarande 90 000. Utifrån ett anonymt rop på hjälp från en människa som var i begrepp att ta sitt liv kom tanken att man nattetid skulle kunna få prata med en präst via det nationella larmnumret.  

Denna telefonsjälavård, Jourhavande präst, hade pågått i cirka tio år när Erland Frizell kände att det inte räckte med bara telefonkontakt med en medmänniska i svår nöd som hotade att ta livet av sig. Kyrkans Jourtjänst bildades då som ett slags akutintag, dit människor i sociala nödsituationer kunde komma för ett första omhändertagande. Sedan dess har verksamheten tagit olika uttryck, men alltid samma syfte: att hjälpa människor i känslomässig nöd.

 • 2020

  Nätvandrarchatten startas med bidrag från Folkhälsomyndigheten.

 • 2019

  Organisationen byter namn till Stiftelsen  Kyrkans SOS

 • 2017

  Nedläggningen av Göteborgs kyrkliga samfällighet leder till att Kyrkans jourtjänst blir en fristående stiftelse

 • 2012

  Kyrkans nätvandrare startas i samarbete med Skolkyrkan i Göteborg

 • 2009

  SOS-brevlådan startas

 • 1993

  Göteborgs kyrkliga samfällighet ombildar verksamheten till en stiftelse.

 • 1992

  Start för rekrytering av volontärer bland allmänheten.

 • 1991

  Samtalsjouren flyttar till Mariagården nära Ullevi i Göteborg.

 • 1984

  Kyrkans jourtjänst startar ett själavårdscentrum i Tuve prästgård med två präster och en lekman. Verksamheten riktar sig till församlingsmedarbetare.

 • 1976

  Organisationen har nu fyra anställda och 70 volontärer, som rekryteras genom Svenska kyrkans församlingar. Start för utbildningar av volontärer.

 • 1971

  Kyrkans jourtjänst grundas av Nämnden för jourhavande präst i Göteborgs kyrkliga samfällighet.

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.