Regnbågslinjen
0770-55 00 10

Torsdagar kl 16-21

Regnbågslinjen är en samtalsjour som är öppen varje torsdag kl 16-21. Volontärerna som svarar är HBTQI-personer som är utvalda och utbildade för att möta dig där du befinner dig.

Regnbågslinjen riktar sig till dig som definierar dig inom HBTQI-spektrumet, till anhöriga, närstående och allierade till HBTQI-personer.

Ring Regnbågslinjen 0770-55 00 10.

Regnbågslinjen finns här för dig när du behöver dela din livssituation med någon. Det som känns svårt, det som tynger dig eller som du av annan anledning har behov av att dela med någon. Du bestämmer själv vad du vill prata om.

De som svarar är HBTQI-personer som är noga utvalda och rustade för att möta dig där du befinner dig. Det är ingen rådgivning och ingen terapi utan ett avlastande och stödjande samtal med en medmänniska.

Alla som kontaktar Regnbågslinjen kommer att bli bemötta med förståelse och respekt för den egna individen. Vi står för allas rätt att vara den man är, älska de man älskar och längta efter det man längtar efter. Vi arbetar självklart mot kränkningar, diskriminering och utsatthet oavsett t ex tro, etnicitet eller sexuell läggning.

Inringarens privilegium är att vara i fokus, få prata till punkt och få stöd i att sätta ord på det som känns svårt i sin egen takt.

Regnbågslinjen är ett samarbete mellan Kyrkans SOS, EKHO Göteborg och Sensus studieförbund.

Lämna en synpunkt till Kyrkans SOS

Har du varit i kontakt med Kyrkans SOS via Nätvandrarchatten, Regnbågslinjen, SOS-telefonen eller SOS-brevlådan och har synpunkter på tjänsten? Då kan du lämna dina synpunkter via Kyrkans SOS anonyma kontaktformulär.

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.