Regnbågslinjen
0770-55 00 10

Regnbågslinjen är en samtalsjour som öppnar 16 december 2021. Regnbågslinjen kommer att bemannas av hbtqi-personer och drivs av Kyrkans SOS tillsammans med EHKO och Sensus.

Regnbågslinjen startar torsdagen 16 december och kommer att vara öppen varje torsdag från kl 16:00 till 21:00.

Regnbågslinjen riktar sig till personer som definierar sig inom HBTQI-spektrumet, till anhöriga, närstående och allierade till HBTQI-personer.

Du kan ringa till Regnbågslinjen för att få stöd och känslomässigt avlastande samtal kring HBTQI-frågor och förhållningssätt. De som svarar är HBTQI-personer som är noga utvalda och rustade för att möta dig där du befinner dig. Det är ingen rådgivning och ingen terapi utan ett avlastande och stödjande samtal med en medmänniska.

Alla som kontaktar oss kommer bli väl bemött med förståelse och respekt för den egna individen. Vi står för allas rätt att vara den man är, älska de man älskar och längta efter det man längtar efter. Vi arbetar självklart mot kränkningar, diskriminering och utsatthet oavsett t ex tro, etnicitet eller sexuell läggning. I vår befintliga verksamhet möter vi alla olika människor. Inringarens privilegium är att vara i fokus, få prata till punkt och få stöd i att sätta ord på det som känns svårt i sin egen takt.

Regnbågslinjen är ett samarbete mellan Kyrkans SOS, EKHO Göteborg och Sensus studieförbund.

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.