Volontärfadder

Att vara volontärfadder innebär att bidra till att våra livsviktiga volontärär blir utbildade, får handledning och stöd under sitt uppdrag. Du och din församling kan vara fadder åt en eller flera volontärer.

Våra volontärer och nätvandrare är navet i Kyrkans SOS verksamhet. Det är de som möter de människor som befinner sig i situationer av ensamhet, akut eller långvarig kris och som vänder sig till våra stödlinjer. Det är de som samtalar, chattar eller svarar på inkomna brev. Varje dag, året runt.

Eftersom Kyrkans SOS finansieras med gåvomedel är det extra viktigt att pengarna går till avsett ändamål. Svenska insamlingsorganisationer med sk 90-konto har krav på sig att högst 25% av insamlade medel går till insamlings- och administrationskostnader. Kyrkans SOS klarar det med god marginal.

Kostnaden för en volontärresurs under ett år är ca 54 000 kr, som var och en besvarar drygt 275 samtal vilket ger ca 195 kr per genomfört samtal. Kyrkans SOS har för närvarande ca 100 aktiva volontärer.

Kontakta oss för att bli volontärfadder

Anna Skoglund: 031-739 10 54
anna.skoglund@kyrkanssos.se

54 000 kr per år – men vad är det som kostar?

Om navet i vår verksamhet är volontärer som ger av sin tid utan ekonomisk ersättning, hur kan det då komma sig att det kostar 54 000 kr per år att hålla en volontär i tjänst?

Vår verksamhet bygger på att vi ger varje blivande volontär en gedigen grundutbildning, med både teori, övningar och provpass. Vi erbjuder löpande handledning och fortbildning och vår anställda personal finns som direktstöd för våra volontärer vid varje arbetspass, vardag som helg.

Till det kommer tekniska system och utrustning, samt lokaler. Vårt telefonsystem hanterar förstås köer och svarsmeddelanden, och fördelar samtal mellan våra volontärer i Göteborg och Stockholm. Vårt chattsystem och våra system för elektroniska brevlådor, tillåter ett virtuellt och säkert rum där stödsökande och svarare kan mötas. Vi har också valt att hittills bedriva vår verksamhet till största delen på plats i lokaler i Göteborg och Stockholm, något som vi genom åren har upplevt är värdefullt på många sätt. Vi ser att det bidrar till att vi kan hålla en hög kvalitet på vår verksamhet över tid, men det ger också värdefull gemenskap för och med våra volontärer. Med det sagt ser vi ändå ett värde i att framåt kunna expandera såväl geografiskt som digitalt!

Vi har volontärer som är inne på sitt andra eller tredje decennium hos oss! Samtidigt finns det de som avslutar sitt uppdrag redan inom ett år eller två. Ofta är det själva livet som kommer emellan, med flytt till annan stad eller byte av jobb eller andra händelser i den privata tillvaron som gör att man behöver lämna sitt uppdrag. I snitt stannar våra volontärer ca 4 år i uppdraget, vilket innebär att vi behöver utbilda ca 20 nya volontärer per år för att bibehålla nuvarande bemanning och svarsnivå. Men målet är att hela tiden bli fler. Vi är inte nöjda förrän varje samtal kan besvaras.

Allt som vi beskriver här ovan kräver som ni förstår finansiella medel, trots att volontären bjuder på sin tid. Ert bidrag är oerhört värdefullt!

Tillsammans skapar vi möjlighet för fler att få kontakt

Att vi är många som delar på ansvaret vinner alla på.

  • De som ringer och skriver till Kyrkans SOS kan vara trygga med en långsiktig verksamhet.
  • Vänförsamlingar och partners kan räkna Kyrkans SOS som en del av sitt arbete, och ett sätt att finnas till för utsatta människor.
  • Företagssponsorer får bättre förutsättningar att stärka sitt varumärke genom att ta ett viktigt samhällsansvar.

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.