Nätvandrare i församlingen

Att ha nätvandrare i sin församling, att ge anställda utrymme i sin tjänst att nätvandra, är ett sätt att vara kyrka genom att finnas som trygga vuxna bland barn och unga där de befinner sig en stor del av sin tid.

Det finns ett stort behov av trygga vuxna bland unga på nätet. Unga är ofta hänvisade till att stötta varandra, eller så är man helt hänvisad till sig själv, oavsett vilket kan det vara en tung börda att bära.

Vi utbildar Svenska kyrkans medarbetare till att bli nätvandrare, och driver en stödchatt för unga mellan 12-25 år. Nätvandrare finns även på Instagram och andra sociala medier.
     Genom utbildningar som Att möta unga på nätet vill Kyrkans nätvandrare även inspirera församlingar att finnas på nätet för ”sina” unga.

En del av församlingens arbete

Nätvandringen blir en del av församlingens stora arbete med barn och unga. Församlingen står för nätvandrarens kostnader, inkl kontorsplats och utrustning. Kyrkans SOS står för urval och utbildning av nya nätvandrare, handledning, fortbildning, schemaläggning och jourledning.

Utbildningen är en värdefull kompetensutveckling för den individuella nätvandraren, men också för dem som nätvandraren arbetar tillsammans med i församlingen.

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.