Kyrkans nätvandrare

Ibland kan det vara skönt – och enklare – att prata med en vuxen över nätet, via skriven text. Att prata med en nätvandrare kan också vara första steget till att prata med en vuxen i närmiljön.

Nätvandring innebär att vara närvarande på det vi kallar nätet. Att som trygga vuxna försöka se, lyssna till, stötta och stärka unga via nätet. Unga är ofta hänvisade till att stötta varandra, eller så är man helt hänvisad till sig själv. Oavsett vilket kan det vara en tung börda att bära.

 Att var kyrka och att vara medmänniska handlar mycket om att möta upp i samtal om livet och att finnas där för den som ropar, viskar, frågar. Och inte minst för de vi kallar unga, som finns en stor del av sin tid på nätet.

 Kyrkans nätvandrare bemannar Nätvandrarchatten,  där vi lyssnar på och pratar med unga människor mellan ungefär 12 och 25 år.

Bakgrund

Kyrkans nätvandrare började som ett samarbete mellan Skolkyrkan i Göteborg och stiftelsen Kyrkans SOS. Skolkyrkan började nätvandra 2008, det fördes samtal med Kyrkans SOS om att starta en utbildning för att man såg att det behövdes flera nätvandrare, och 2013 hölls den första nätvandrarutbildningen. Man såg att det fanns ett behov av trygga vuxna på nätet bland unga. Längs vägen så såg man även hur anställda i församlingar runt om i hela Sverige blev intresserade av att bli en del av nätvandringen.

Idag leds verksamheten av stiftelsen Kyrkans SOS, med stöd från Folkhälsomyndigheten och i samarbete med församlingar inom Svenska kyrkan och medarbetare på Karlstad och Skara stift. Verksamheten finansieras med sökta medel från organisationer av olika slag som arbetar för unga och genom att församlingar ger sina anställda utrymme i sin arbetstid att nätvandra.

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.