Sekretess- och integritetspolicy

I den här sekretesspolicyn berörs kyrkanssos.se och den förklarar vilken data som samlas in, varför den samlas in och vad den används till.

Organisationsuppgifter

Verksamheten bedrivs av Stiftelsen Kyrkans SOS.

Org. Nummer: 857207-2455

Adress: Lilla Stampgatan 1B, 411 01 Göteborg

E-mail: kontakt@kyrkanssos.se

Telefon: 031-739 10 50

Sekretesspolicyn förklarar följande:

 • Vilken information som samlas in och varför.
 • Hur informationen används.
 • Vilka valmöjligheter som du ges, exempelvis vad gäller åtkomst till och uppdatering av information.
   

kyrkanssos.se används primärt som en informationskanal gentemot allmänheten. 

Om du besöker eller registrerar dig på vår webbplats eller i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt GDPR.

Vilka uppgifter samlas in?

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
 • personnummer;
 • leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du själv lämnar;
 • olika typer av demografisk information;
 • Teknisk information om den enhet som besökaren använder. Exempelvis maskinvarumodell, operativsystemets version, unikt enhets-ID och information om mobila nätverk inklusive telefonnummer.

Cookies

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på en dator för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionskaka lagras tillfälligt i en dators minne under tiden som en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när besökaren stänger webbläsaren. 
Vi sparar både permanenta kakor och sessionskakor.

Du kan själv välja att inaktivera användningen av cookies i din webbläsare. 

Så här används information som samlas in från besökare

Information som samlas in via kyrkanssos.se används primärt för att återkoppla till dem som har valt att prenumerera på nyheter eller anmält sig till aktiviteter arrangerade av Kyrkans SOS. I vissa fall används också informationen för att ge anpassat innehåll, till exempel digitala annonser som är relevanta för besökaren.

Information som samlas in med hjälp av cookies och annan teknik, till exempel pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. En av produkterna som används för det ändamålet är Google Analytics.

Vid önskan att använda insamlad information i annat syfte än vad som beskrivs i sekretesspolicyn frågar vi först efter samtycke. Insamlade personuppgifter lämnas aldrig vidare till tredje part utan skriftligt samtycke.

Stiftelsen Kyrkans SOS hanterar personuppgifter på servrar tillhandahållna av Loopia Group AB i Västerås.

Hur länge sparas uppgifterna?

Data sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilken datan samlats in, samt för att utföra våra åtaganden enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Informationssäkerhet för besökare

Vi strävar efter att skydda våra besökare mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder som vidtas:

 • Vår hemsida krypteras med SSL.
 • I syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system granskar vi våra rutiner för insamling, 
  lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder.


Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Vill du komma i kontakt med oss kring dina personuppgifter kan du maila oss på: kontakt@kyrkanssos.se

Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter kyrkanssos.se har om dig och verifiera denna information.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftningen. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Övriga frågor

Har du frågor eller vill du komma i kontakt med oss kring dina personuppgifter kan du maila oss på: kontakt@kyrkanssos.se

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.