Så används pengarna

Bidrag från vänförsamlingar, partners och enskilda används först och främst för att rekrytera, utbilda och handleda volontärer och nätvandrare.

Kyrkans SOS drivs som en stiftelse, och är helt beroende av anslag, kollekter och enskilda gåvor. Pengarna behövs för rekrytering, utbildning, och handledning av volontärerna i samtalsjouren, som årligen tar emot över 20 000 samtal och svarar på 3000 brev.

Eftersom Kyrkans SOS finansieras med gåvomedel är det extra viktigt att pengarna går till avsett ändamål. Svenska insamlingsorganisationer med sk 90-konto har krav på sig att högst 25% av insamlade medel går till insamlings- och administrationskostnader. Kyrkans SOS klarar det med god marginal.

Kostnader för en volontärresurs i Regnbågslinjen, SOS-telefonen eller SOS-brevlådan

Kostnaden för en volontärresurs under ett år är ca 54 000 kr, som var och en besvarar drygt 275 samtal vilket ger ca 195 kr per genomfört samtal. För närvarande har Kyrkans SOS ca 100 aktiva volontärer.

Kostnader för en nätvandrarresurs

Kyrkans nätvandrare är ett samarbete mellan Kyrkans SOS och den lokala församlingen. Varje nätvandrarresurs kostar ca 89 000 kr per år. Kyrkans SOS står för drygt hälften av kostnaderna. Församlingens kostnader består av att avsätta en del av medarbetarens tjänst för nätvandring.

Tillsammans skapar vi möjlighet för fler att få kontakt

Att vi är många som delar på ansvaret vinner alla på.

  • De som ringer och skriver till Kyrkans SOS kan vara trygga med en långsiktig verksamhet.
  • Vänförsamlingar och partners kan räkna Kyrkans SOS som en del av sitt arbete, och ett sätt att finnas till för utsatta människor.
  • Företagssponsorer får bättre förutsättningar att stärka sitt varumärke genom att ta ett viktigt samhällsansvar.

Här ger tre personer sin syn på vad stödet till Kyrkans SOS betyder. Tre goda skäl att stödja oss!

1. Minskad ensamhet

Det viktigaste för mig är att få känna att jag inte är helt ensam. Jag bor ensam, jag är pensionär och har alltså inga arbetskamrater, och ingen stor bekantskapskrets heller. En sjukdom gör att jag har svårt att komma ut. Man skulle faktiskt kunna säga att telefonen är min livlina.

(Inringare till SOS-telefonen)

2. Stärkt civilsamhälle

Att vara volontär i Kyrkans SOS har förändrat mig genom att jag fått se att många människor inte har det så bra, rent socialt. Många saknar det skyddsnät av nära och kära som gör att de blir väldigt utsatta när något jobbigt händer. Jag har fått en mer ödmjuk inställning till vikten av nära samtal.

(Volontär i samtalsjouren)

3. Effektivare resursanvändning

Människor behöver många vägar för att få stöd och kontakt med kyrkan. För några fungerar det att söka upp sin församling. För andra är det nödvändigt att få en samtalskontakt via telefon eller nätet där man kan vara anonym. Här kan Kyrkans SOS vara helt avgörande för att få det samtalsstöd som behövs.

Martin Lind, kyrkoherde och kontraktsprost, Örgryte pastorat

Det finns flera sätt att stödja vårt arbete

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.