Engagera dig i
Kyrkans SOS

Kyrkans SOS finns till för människor som brottas med ensamhet, psykisk ohälsa, suicid och andra livsfrågor.

Tillsammans blir vi mindre ensamma

Det finns flera sätt att göra en viktig insats för andra. Som volontär i samtalsjouren, som nätvandrare i en församling eller genom ett långsiktigt samarbete i form av partnerskap. 

Idag arbetar Kyrkans SOS dels med en samtalsjour via telefon och digitala brev, bemannad av volontärer, och dels med Kyrkans nätvandrare, där församlingsanställda från hela Sverige chattar och möter unga på nätet.

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.