Stöd vårt arbete

Det finns flera sätt att stödja verksamheten. Genom en ekonomisk gåva, ett ideellt engagemang eller genom ett långsiktigt samarbete i form av vänförsamling eller partnerskap.

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.