Ge en gåva

Tillsammans kan vi hjälpa människor som är i kris. Din gåva betyder mycket, och gör det möjligt för Kyrkans SOS att hjälpa fler människor som behöver någon som lyssnar.

Ge en gåva

Insamlade medel används för rekrytering, utbildning, och handledning av volontärerna i samtalsjouren, som årligen tar emot över 20 000 samtal och svarar på 3000 brev. Varje joursamtal kostar ca 195 kronor att genomföra. 

Tack för ditt stöd! 

Facebook-insamling

Du kan enkelt skapa en egen insamling på Facebook till förmån för Kyrkans SOS, och sprida kunskap bland dina vänner om det viktiga arbetet med att bryta ensamheten.

Så används pengarna

Eftersom Kyrkans SOS finansieras med gåvomedel är det extra viktigt att pengarna går till avsett ändamål. Svenska insamlingsorganisationer med sk 90-konto har krav på sig att högst 25% av insamlade medel går till insamlings- och administrationskostnader. Kyrkans SOS klarar det med god marginal.

Kollekter

Många församlingar, och flera stift, väljer att samla in kollekt till Kyrkans SOS. Det är ett viktigt bidrag till verksamheten och ett sätt för församlingen att koppla Kyrkans SOS till det lokala diakonala arbetet.

Kollekter från församlingar och stift används först och främst för att rekrytera, utbilda och handleda volontärer och nätvandrare.

Kyrkans SOS drivs som en stiftelse, och är helt beroende av bidrag. Pengarna behövs för rekrytering, utbildning, och handledning av volontärerna i samtalsjouren, som årligen tar emot över 20 000 samtal och svarar på 3000 brev.

Vill ni ge kollekt till Kyrkans SOS?
Använd gärna vårt bankgiro 684-6190 eller swish 123 411 44 76.

En del av församlingens arbete

Att ta upp församlingskollekt till Kyrkans SOS är ett av flera sätt att bredda det lokala diakonala engagemanget. Stiftelsen Kyrkans SOS arbetar i nära samverkan med Svenska kyrkans församlingar och pastorat. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

Önskar ni som pastorat eller stift att vi kommer till er fysiskt eller via zoom och pratar om Kyrkans SOS på olika utbildningar och nätverksträffar, inspirationsdagar osv så kontakta bo.erlandsson@kyrkanssos.se
Vi kommer mer än gärna och berättar om arbetet och vårt förhållningssätt. 

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.