Ge en gåva

Tillsammans kan vi hjälpa människor som är i kris. Din gåva betyder mycket, och gör det möjligt för Kyrkans SOS att hjälpa fler människor som behöver någon som lyssnar.

Ge en gåva

Vi vet hur viktigt det är att ha någon att prata med när allt känns mörkt. Varje samtal vi besvarar kan vara det som räddar eller förändrar någons liv – som slutar med att någon finner styrkan att fortsätta.

Insamlade medel används för rekrytering, utbildning, och handledning av volontärerna i samtalsjouren, som årligen tar emot över 20 000 samtal och svarar på 3000 brev. Varje joursamtal kostar ca 195 kronor att genomföra. 

Tack för ditt stöd! 

Facebook-insamling

Du kan enkelt skapa en egen insamling på Facebook till förmån för Kyrkans SOS, och sprida kunskap bland dina vänner om det viktiga arbetet med att bryta ensamheten.

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.