Nätvandrare i församlingen

Att ha nätvandrare i sin församling, att ge anställda utrymme i sin tjänst att nätvandra, är ett sätt att vara kyrka genom att finnas som trygga vuxna bland barn och unga där de befinner sig en stor del av sin tid.

Det finns ett stort behov av trygga vuxna bland unga på nätet. Unga är ofta hänvisade till att stötta varandra, eller så är man helt hänvisad till sig själv, oavsett vilket kan det vara en tung börda att bära.

Vi utbildar Svenska kyrkans medarbetare till att bli nätvandrare och få redskapen att möta unga i samtal i det anonyma chattformatet, och driver en anonym stödchatt för unga mellan 12-25 år. Nätvandrare finns även på Instagram och vi söker sätt att finnas på andra plattformar.

Föreningen Tilia som jobbar för ungas psykiska hälsa kom i september 2022 ut med en rapport där man frågat unga om vad de saknar och behöver för att må bättre eller bra. Det som efterfrågas är just närvarande vuxna som lyssnar, utan att berätta vad man borde gjort eller bör göra. Helt i linje med Nätvandrarchattens uppdrag och förhållningssätt.    

En del av församlingens arbete

Nätvandringen blir en del av församlingens stora arbete med barn och unga. En länk till de unga mellan 12-25 år som vi inte får möjlighet att möta annars av olika anledningar, eller en möjlighet att kunna lyssna på de berättelser som är så hemliga och kanske skamfyllda så att man inte kan berätta dem för någon man har framför sig i samma fysiska rum. Församlingen står för nätvandrarens lön, inkl kontorsplats och utrustning (många sitter hemma och svarar i chatten om de har möjlighet, eftersom det är kvällstid), nätvandraren nätvandrar som en del av sin arbetstid i församlingen eller pastoratet. Kyrkans SOS står för all annan organisation, urval och utbildning av nya nätvandrare, handledning, fortbildning, schemaläggning och jourledning och för att varje enskild nätvandrare ska känna sig trygg i sitt arbete, så vi kan förmedla trygghet till de stödsökande. Utbildningen är kostnadsfri. 

Utbildningen är en värdefull kompetensutveckling för den individuella nätvandraren, men också för dem som nätvandraren arbetar tillsammans med i församlingen.

Önskar ni som pastorat eller stift eller liknande att vi kommer till er fysiskt eller via zoom och pratar om Nätvandringen och Nätvandrarchatten på olika utbildningar och nätverksträffar, inspirationsdagar osv så kontakta linda.andersson@kyrkanssos.se
Vi kommer mer än gärna och berättar om arbetet och vårt förhållningssätt. 

Och vill ni ha material om Nätvandrarchatten att dela ut till unga ni möter i ert arbete så hör av er till oss på Kyrkans SOS så förmedlar vi det. 

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.