Beställ material

Beställ kostnadsfritt tryckt material till din församling, arbetsplats eller annat sammanhang där du vill sprida information om Kyrkans SOS.

Affischer, flyers och annonsunderlag finns digitalt som du kan ladda ner själv och använda direkt.

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.