DÁRBBAŠAT GO GEAINNA NU HÁLEŠTIT?

Girku SOS

Stödlinje på nordsamiska

Girku SOS är en tjänst för alla som behöver någon att prata anonymt med om frågor de brottas med i livet. Erbjudandet riktar sig till den samiska befolkningen i hela Sápmi. Girku SOS har som mål att bidra till en bättre folkhälsa genom att vara närvarande för alla människor som behöver någon bra att prata med när livet är svårt.

Girku SOS är ett samarbetsprojekt mellan Kirkens SOS i Norge och Kyrkan SOS i Sverige med stöd från Interreg Aurora.

Bättre folkhälsa för invånare i Sápmi

Norska Kirkens SOS har genom sin telefontjänst och sin chattjänst bedrivit självmordsprevention i Norge i 50 år. Vi vill starta en gemensam nordisk hjälptjänst för att förebygga självmord, utanförskap och ensamhet i den nordsamiska befolkningen för hela Sapmi. Att kunna prata om sina egna trauman och svåra upplevelser på sitt eget språk med någon som har en gemensam kulturell och språklig bakgrund är av stor vikt. Tjänsten kommer därför att vara på nordsamiska, bemannad av volontärer med samisk språklig och kulturell bakgrund. Efter projekttidens utgång ska tjänsten, om den används, ingå som en ordinarie tjänst så att vi får en bestående effekt av tjänsten. Genomförande av projektet kommer att ske i samarbete mellan Kyrkans SOS i Sverige och Kirkens SOS i Norge. Vi arbetar nu också med att få en finsk partner. I framtiden vill vi också samla alla hjälptjänster på samiska på en och samma plattform.

Interregprojektet ska bidra till bättre folkhälsa för invånarna i Sápmi på kort och lång sikt. Forskning visar på vikten av att kunna uttrycka självmordstankar, sorg, trauman och svåra upplevelser på sitt eget modersmål. Vi vill bidra med en gemensam kristjänst till hela den samiska befolkningen i hela Norden. Projektet ska bidra till suicidprevention och bättre psykisk hälsa. Lättillgängliga digitala lösningar kommer att utvecklas både för hjälpsökande och volontärer i hela Sápmi.

Lämna en synpunkt till Kyrkans SOS

Har du varit i kontakt med Kyrkans SOS via Nätvandrarchatten, Regnbågslinjen, SOS-telefonen eller SOS-brevlådan och har synpunkter på tjänsten? Då kan du lämna dina synpunkter via Kyrkans SOS anonyma kontaktformulär.

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.