Partners och vänförsamlingar

Tack vare våra partners och vänförsamlingar kan Kyrkans SOS bedriva ett uthålligt och kvalitativt arbete med att lindra ensamhet och förhindra självmord.

Partnerskap

Ett partnerskap vinner alla på. Framförallt de som ringer och skriver till Kyrkans SOS, som kan vara trygga med en långsiktig verksamhet. Men även församlingarna, som kan räkna Kyrkans SOS som en del av sitt arbete, och ett sätt att finnas till för utsatta människor.

Avtal om partnerskap skrivs på två till fyra år åt gången. Nivån för det ekonomiska avtalet beräknas utifrån församlingens medlemsantal.

Tillsammans formar vi samarbetet beroende på hur mycket ni vill fördjupa ert engagemang och inspirera era medarbetare. Till exempel kan vi skräddarsy fortbildningstillfällen eller inspirationsföreläsningar för era ideella och anställda medarbetare.

Vänförsamling

Ett årligt anslag till Kyrkans SOS fungerar ungefär som en försäkring. Våra vänförsamlingar bidrar till ett gemensamt skyddsnät för alla som någon gång har behov av att det finns där. Det är också ett sätt att bredda församlingens diakonala verksamhet, genom att räkna in Kyrkans SOS som en del av församlingsarbetet.

Vill du veta mer om era möjligheter att bli partner till Kyrkans SOS?
Hör av dig till verksamhetschef Bo Erlandsson.
bo.erlandsson@kyrkanssos.se, 031-739 10 50

VÄNFÖRSAMLINGAR 2020

Backa pastorat

Domkyrkopastoratet i Göteborg

Kungsbacka-Hanhals församling

Lerums församling

Nylöse pastorat

Nödinge församling

Råda församling

Skallsjö församling

Starrkärr-Kilanda församling

Särö pastorat

Tölö-Älvsåker pastorat

Öckerö församling

Förmåner som vänförsamling och partner

Som partner eller vänförsamling blir ni uppmärksammade i våra informationskanaler och får tillgång till marknadsmaterial och löpande uppdateringar om Kyrkans SOS verksamheter.

  • Speciell partner- och vänförsamlingssymbol som kan användas i era kommunikationskanaler, och som visar att ni stödjer Kyrkans SOS, samt ett diplom för ert engagemang
  • Synlighet på vår hemsida
  • Inbjudan till digitala seminarier
  • Kunskap, inspiration och nyheter om Kyrkans SOS arbete genom vårt nyhetsbrev
  • Informationsmaterial till era digitala kanaler

Som partner får ni dessutom:

  • Möjlighet att erbjuda er personal en fortbildning i Kvalificerat volontärarbete eller Att möta unga på nätet
  • Möjlighet att erbjuda era volontärer ”Tänk om jag stör” – ett inspirationstillfälle om sätt att finnas till för sina medmänniskor.

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.