Partners och vänförsamlingar

Tack vare våra partners och vänförsamlingar kan Kyrkans SOS bedriva ett uthålligt och kvalitativt arbete med att lindra ensamhet och förhindra självmord.

Allt Kyrkans SOS gör är förankrat i Svenska kyrkans diakonala uppdrag, och går att se som en förlängning av församlingsarbetet. Att vara vänförsamling eller partner är ett sätt för församlingen att både visa sitt stöd till Kyrkans SOS, och att synliggöra för församlingsborna att det diakonala arbetet sträcker sig utanför den egna församlingen.

 Det viktigaste församlingen får tillbaka är känslan av att stödja en verksamhet som är livsviktig för många stödsökande, ett viktigt och kvalificerat volontäruppdrag, och för många nätvandrare och nätvandrande församlingar en berikande förlängning av deras barn- och ungdomsarbete. Allt som komplement till församlingens verksamhet, och något församlingen kan berätta om på sin webb, i församlingsblad, i sociala medier etc. Vi bidrar gärna i det berättandet!

Vi bjuder in volontärer, nätvandrare, nätvandrande församlingar, vän- och partnerförsamlingar till någon form av öppen föreläsning/fortbildning varje termin. Hittills har dessa genomförts i Göteborg, där Stockholm och övriga landet varit med på länk. Men jag tänker att vi fr o m 2024 kommer börja växla plats mellan Stockholm och Göteborg.

Varje församling bestämmer själv nivån på sitt bidrag, och det ser väldigt olika ut från församling till församling, allt från 2.25 kr till 14.95 kr per medlem. Ett annat sätt att är hur många volontärresurser man bidrar med i stället för kronor per medlem. En volontärresurs = 54 000 kr per år. 

Här kan du läsa mer om volontärresurser och hur våra kostnader ser ut. 

Partnerskap

Partnerförsamlingar tecknar avtal om årligt anslag för 2-4 år i taget, vilket ger oss möjlighet till längre planeringshorisont och bättre framförhållning. Vi kommer tillsammans överens om er nivå i det ekonomiska avtalet utifrån er situation och möjlighet.

Tillsammans formar vi samarbetet beroende på hur mycket ni vill fördjupa ert engagemang och inspirera era medarbetare. Till exempel kan vi skräddarsy fortbildningstillfällen eller inspirationsföreläsningar för era ideella och anställda medarbetare.

För partnerförsamlingar erbjuder vi även våra erfarenheter av att organisera kvalificerat volontäruppdrag och medmänskliga stödsamtal, t ex i form av seminarier, workshops eller erfarenhetsutbyte med anställda i församlingen och/eller församlingens medlemmar.

Vänförsamling

Vänförsamlingar ger oss årliga anslag, men utan att binda upp sig. De beslutar år för år, men de allra flesta brukar ligga kvar på motsvarande nivå.

Våra vänförsamlingar bidrar till ett gemensamt skyddsnät för alla som någon gång har behov av att det finns där. Det är också ett sätt att bredda församlingens diakonala verksamhet, genom att räkna in Kyrkans SOS som en del av församlingsarbetet.

Vill du veta mer om era möjligheter att bli partner till Kyrkans SOS?
Hör av dig till verksamhetschef Bo Erlandsson.
bo.erlandsson@kyrkanssos.se, 031-739 10 50

VÄNFÖRSAMLINGAR 2023

Backa pastorat

Carl Johans pastorat

Domkyrkopastoratet i Göteborg

Kungsbacka-Hanhals församling

Lerums församling

Nylöse pastorat

Råda församling

Skallsjö församling

Starrkärr-Kilanda församling

Särö pastorat

Tölö-Älvsåker pastorat

Öckerö församling

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.