Detta är Stiftelsen Kyrkans SOS

Kyrkans SOS finns till för människor som brottas med ensamhet, psykisk ohälsa, suicid och andra livsfrågor.

Kyrkans SOS är en fristående organisation som står nära Svenska kyrkan

Vi arbetar tillsammans med med församlingar, pastorat och stift, och är som organisation förankrad i Svenska kyrkans tro och i kyrkans diakonala uppdrag.

Kyrkans SOS huvuduppdrag är att erbjuda hjälp och själavård till människor i akut kris, för att de som kämpar med ensamhet, psykisk ohälsa och suicid ska ha fler att dela det svåra med.

Två huvudinriktningar

Idag arbetar Kyrkans SOS dels med en samtalsjour via telefon och digitala brev, bemannad av volontärer, och dels med Kyrkans nätvandrare, där församlingsanställda från hela Sverige chattar och möter unga på nätet.

 Kyrkans SOS vill också vara en kunskapsbas för avlastande samtal mellan medmänniskor, ett kunskapscentrum som grundar sig på en tro på samtalet som en förändrande kraft för människor. Vi arrangerar utbildningar för både professionella och volontärer.

 Vi tänker på Kyrkans SOS som en kyrka. Men det är en kyrka som inte syns. Vår kyrka, vår gemenskap, uppstår i varje möte med en annan människa som tar kontakt för att hen känner sig ensam i sin kamp. Så vi kan säga att vi snarare gör kyrka än är, och vi gör det 365 dagar om året.

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.