Våra viktiga volontärer

Ett möte på samma nivå

Det är ingen tillfällighet att vår samtalsjour är byggd på volontärer. De som kontaktar oss ska i första hand mötas av en likvärdig medmänniska, där erfarenheten av att vara människa är viktigare än yrkesrollen. Samtidigt har många av våra volontärer en professionell bakgrund inom vård och omsorg.

Man trivs där man behövs

Många i Sverige vill göra en ideell insats, och vi är övertygade om att det finns ett stort behov av fler kvalificerade volontäruppgifter även i kyrkan.

Att vara volontär hos Kyrkans SOS  är ett viktigt uppdrag. Det handlar om att göra en insats för människor som just nu behöver någon som stannar upp och lyssnar fokuserat och empatiskt till deras berättelse.

Som volontär i samtalsjouren får du möjlighet att prata om det som är viktigt, på riktigt.

Det krävs inga formella förkunskaper för att bli volontär. Alla som bedöms lämpliga är välkomna. Efter intervju och urval får alla blivande volontärer en grundutbildning i samtalsmetodik och förhållningssätt. I uppdraget ingår handledning och fortbildning.

”Under handledningen hjälper vi varandra att komma vidare med sånt som vi bär med oss från samtalen, och jag har fått mer kunskap om människors olika livssituationer. Jag har lärt mig att ett enda samtal faktiskt kan vara livräddande.”

Vill du vara med och bidra?

Läs mer om hur du kan göra en ideell insats i Kyrkans SOS.

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.