Hitta hjälp

Kyrkans SOS erbjuder kris- och stödsamtal för alla, via SOS-telefonen 0771-800 650, Regnbågslinjen 0770-55 00 10 och på nätet via SOS-brevlådan och Nätvandrarchatten.

Akut hjälp

Ring 112 för akut hjälp av polis, ambulans eller socialtjänst. På natten kan du också be om att bli kopplad till jourhavande präst för akut samtalsstöd. 

Samtalsstöd i församling

Du kan även höra av dig till din egen eller annan församling inom Svenska kyrkan, om möjligheten att få samtal hos diakon eller präst. Samtalen är oftast kostnadsfria.

På svenskakyrkan.se kan du ta reda på vilken eller vilka församlingar som finns i din närhet eller i närheten av en viss adress.

Organisationer och stödlinjer

Det finns många föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet och på telefon. Kyrkans SOS samverkar med flera av dem.

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.