Hitta hjälp

Kyrkans SOS erbjuder kris- och stödsamtal för alla, via chatt, telefon och digitala brev.

Akut hjälp

Ring 112 för akut hjälp av polis, ambulans eller socialtjänst. På natten kan du också be om att bli kopplad till jourhavande präst för akut samtalsstöd. 

Samtalsstöd i församling

Du kan även höra av dig till din egen eller annan församling inom Svenska kyrkan, om möjligheten att få samtal hos diakon eller präst. Samtalen är oftast kostnadsfria.

På svenskakyrkan.se kan du ta reda på vilken eller vilka församlingar som finns i din närhet eller i närheten av en viss adress.

Organisationer och stödlinjer

Det finns många föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet och på telefon. Kyrkans SOS samverkar med flera av dem.

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.