Plats för volontärer

Man trivs där man behövs! Många i Sverige vill göra en ideell insats, och vi är övertygade om att det finns ett stort behov av fler kvalificerade volontäruppgifter i Svenska kyrkan.

Ett sätt att möta det behovet är att uppmuntra församlingsmedlemmar att bli SOS-volontärer. Det finns inga formella krav på förkunskaper, det är den personliga lämpligheten som avgör, och den tror vi att många besitter. 

Bli en plats för de som vill bidra

Den ökade digitaliseringen gör det allt lättare att erbjuda människor att göra en ideell insats där de bor.  En församling som åtar sig att vara en plats där SOS-volontärer kan besvara samtal ger oss möjlighet att erbjuda många fler att bli volontärer.

En av församlingens medarbetare får, som en del av sin tjänst, till uppgift att stödja volontärerna. Kyrkans SOS står för all utbildning och handledning. Församlingen får också en unik möjlighet att erbjuda ett kvalificerat volontärarbete i församlingen.

Kontakta verksamhetschef Bo Erlandsson för mer information om möjligheten att bli volontärförsamling.
bo.erlandsson@kyrkanssos.se, 031-739 10 50

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.