DÁRBBAŠAT GO GEAINNA NU HÁLEŠTIT?

Girku SOS

Støttelinje på nordsamisk

Girku SOS er en tjeneste for alle som trenger noen å snakke med, helt anonymt, om saker de sliter med i livet. Tilbudet er rettet mot den samiske befolkningen i hele Sápmi. Girku SOS har som mål å bidra til bedre folkehelse ved å være til stede for alle mennesker som trenger noen god å snakke med når livet er vanskelig.

Girku SOS er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens SOS i Norge og Kyrkan SOS i Sverige med støtte fra Interreg Aurora.

Bedre folkehelse for inbyggere i Sápmi

Den norske kirkes SOS har gjennom sin telefontjeneste og sin chattetjeneste drevet selvmordsforebygging i Norge i 50 år. Vi ønsker å starte en felles nordisk hjelpetjeneste for å forebygge bl.a. selvmord, fremmedgjøring og ensomhet i den nordsamiske befolkningen for hele Sápmi. Å kunne snakke om egne traumer og vanskelige opplevelser på eget språk med en som har felles kulturell og språklig bakgrunn er av stor betydning. Tjenesten vil derfor være på nordsamisk, bemannet av frivillige med samisk språklig og kulturell bakgrunn. Etter endt prosjektperiode skal tjenesten, dersom den benyttes, inngå som en vanlig tjeneste slik at vi får varig effekt av tjenesten. Gjennomføring av prosjektet vil skje i samarbeid mellom Kyrkans SOS i Sverige og Kirkens SOS i Norge. Vi jobber nå også med å få en finsk partner. Vi ønsker også i fremtiden å samle alle hjelpetjenester på samisk språk på en og samme plattform.

Interreg-prosjektet skal bidra til bedre folkehelse for innbyggerne i Sápmi på kort og lang sikt. Forskning viser viktigheten av å kunne uttrykke selvmordstanker, sorg, traumer og vanskelige opplevelser på eget morsmål. Vi ønsker å bidra med en felles krisetjeneste til hele den samiske befolkningen i hele Norden. Prosjektet skal bidra til selvmordsforebygging og bedre psykisk helse. Det skal utvikles lett tilgjengelige digitale løsninger både for hjelpesøkere og frivillige i hele Sápmi.

Lämna en synpunkt till Kyrkans SOS

Har du varit i kontakt med Kyrkans SOS via Nätvandrarchatten, Regnbågslinjen, SOS-telefonen eller SOS-brevlådan och har synpunkter på tjänsten? Då kan du lämna dina synpunkter via Kyrkans SOS anonyma kontaktformulär.

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.