Vi har rivstartat 2024!

18 mar 2024

Bo Erlandsson, verksamhetschef på Kyrkans SOS, hur har 2024 varit så här långt?

– Man skulle kunna säga att det här året har rivstartat. Vi har redan genomfört en grundutbildning för nya volontärer i Stockholm och i helgen startade en i Göteborg. Många nya volontärer, fulla kurser på båda ställena, och om drygt en månad kör vi ytterligare en omgång grundutbildningar. Och vårens första utbildning för nya nätvandrare är snart till ända, nästa start är planerad till 2 maj. 

Vinterfestival i Luleå.

– I norr berättar vi om Girku SOS, en stödlinje på nordsamiska som drivs av Kirkens SOS Tromsökontor. Vår roll är att stödja Girku SOS framväxt på den svenska sidan, både direkt till den samiska allmänheten och till möjliga samarbetspartners. I det har vi besökt Jokkmokks marknad, informerat studenter på Luleå tekniska universitet, samt träffat ansvariga på Region Norrbotten och Luleå stift.  

Församlingsbesök i Bodarne pastorat.

– I söder besöker vi just nu en stor mängd församlingar, ideella föreningar, regioner och kommuner för att berätta om Regnbågslinjen och våra andra stödlinjer. Här möter vi politiker, ledningsgrupper, personalgrupper, konfirmandgrupper och hbtqia+ communityt i sig. Vi har dessutom haft en intensiv kampanj av Regnbågslinjen i QX magasin, i sociala medier och på QX-galan på Cirkus i Stockholm. Fantastiskt att få träffa och bygga nätverk med så många engagerade människor! 

SOS-linjen och Regnbågslinjen tar emot telefonsamtal och svarar på anonyma mail, och Nätvandrarchatten chattar med unga mellan 12–25 år. Upplever du att samtalen, breven och chattarna har ökat under det sista året? 

– I Regnbågslinjen kan vi se en 150% ökning av besvarade samtal, vi tror att den kraftiga ökningen beror på vårt idoga arbete med att nå ut med Regnbågslinjen till hbtqia+ personer, deras närstående/allierade och andra som i sitt uppdrag möter communityt. Men även SOS-telefonen har ökat och då från en redan hög nivå. Hittills i år kan vi se en ökning med 10% fler påringningar och 14% fler besvarade samtal.   

– Nätvandrarchatten ligger kvar på dryga 100 chattar per månad. Varje chatt med en ung människa som behöver en trygg vuxen att prata med är viktig och ibland livsavgörande, men vi tror att behovet är större än så. Därför vill vi att fler unga ska få veta att möjligheten finns. Men vi behöver även fler nätvandrare som svarare i chatten. Därför kommer vi att försöka nå fler församlingar, göra dem medvetna om det win-win-upplägg vi erbjuder dem, det är i alla fall så som nuvarande nätvandrande församlingar uppfattar det. 

– En tydlig trend är att många nya hittar till våra stödlinjer vilket är väldigt glädjande, att vi får finnas där för än fler som har det svårt. Samtidigt skulle vi naturligtvis önska att färre behövde ringa eller skriva, att färre behöver tampas med ofrivillig ensamhet, psykisk ohälsa, suicidtankar och andra livsfrågor, men så ser tyvärr inte verkligheten ut. 

Vad handlar samtalen om? 

– I Regnbågslinjen längtar många efter att bli accepterade som de är, bortom normer. Andra undrar hur man kommer ut som äldre. Men också många transpersoner som känner hopplöshet i väntan på utredning, könsbekräftande vård och andra insatser. 

– Samtalen i SOS-linjen handlar mycket om ofrivillig ensamhet, på eller mellan raderna, men också om psykiskt mående, oro, ångest, suicidtankar och andra livsfrågor. Dessa teman går igen hos de unga vi möter i Nätvandrarchatten men här tillkommer även samtal om hemmasituationen, kompisar och skolan.   

Hur många volontärer och nätvandrare finns det och hur är det fördelat över Sverige? 

– Just nu har vi 99 aktiva volontärer varav 71 i Göteborg och 28 i Stockholm. Av de 99 är 88 SOS-volontärer och 11 Regnbågsvolontärer. Samtidigt påbörjade ytterligare 9 volontärer nyligen sin grundutbildning och i dagarna kommer 4 nya volontärer vara klara för Regnbågslinjen. I Nätvandrarchatten finns 28 aktiva nätvandrare, som trygga vuxna i chatten, och i slutet av mars tillkommer ytterligare 3. 

Hur ser rekryteringen ut för utbildning av volontärer och nätvandrare? 

– Vi skulle vilja köra ytterligare fyra fulltecknade volontärutbildningar i höst, alltså lika många som under våren. Sammantaget med den omsättning av volontärer som vi har varje år, skulle vi i så fall vara totalt ca 30 fler volontärer i slutet av året. Det skulle göra det möjligt att exempelvis besvara ca 5-6000 fler telefonsamtal och dessutom ha underlag för att starta och bemanna två nya ingångar, en SOS-chatt och en Regnbågschatt, vilket inte minst många unga hbtqia+-personer har efterfrågat. För Nätvandrarchatten finns förutom kursen i maj-juni ytterligare en i oktober-november planerad. Men får vi god tillströmning av nya nätvandrare så kanske vi lägger in ytterligare en i höst. 

Vad har Kyrkans SOS för planer inför våren 2024? 

– I år har Kyrkans SOS tagit på sig samordnartröjan för planeringen och genomförandet av Kyrkan på West Pride. Det blir ett stort tält med många olika aktiviteter på Pride Park på Gustaf Adolfs torg, Regnbågsmässa i S:t Jakobs kyrka på fredagen och förhoppningsvis ett stort antal paraddeltagare i vår del av tåget på lördagen. Med oss har vi församlingar i Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Kristna Regnbågsrörelsen (fd EKHO).  

– Vi (Kyrkans SOS) och SPES har även planerat att hålla ett seminarium ihop i samband med West Pride, under rubriken ”Samtal om suicidprevention och efterlevandestöd för hbtqia+” vilket vi tror kommer att attrahera såväl hbtqia+ personer och deras närstående/allierade som professionella som möter målgruppen i sitt arbete. 

Till sist, om man vill stötta Kyrkans SOS verksamhet, hur gör man? 

– För att klara den ökning av antalet aktiva volontärer och nätvandrare som vi planerar för, för att bättre möta behovet av samtal, behöver vi ekonomiskt stöd från fler. Läs gärna mer om hur man kan bli volontär-fadder eller stötta som nätvandrande församling

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.