Samarbeten

Inte minst under de senaste två åren har det blivit tydligt att medmänskliga möten många gånger är en bristvara. Behoven märks både genom ökade väntetider i SOS-telefonen, och förfrågningar från församlingar, om hur de kan finnas som stöd för unga på nätet.

 Vi vill såklart finnas till för alla som behöver oss. Men utan våra partners och vänförsamlingar finns inte Kyrkans SOS. Så enkelt är det. Verksamheten inom Kyrkans SOS finansieras genom ömsesidiga samarbeten, anslag från församlingar och pastorat och gåvor från enskilda personer.

 Vägen framåt går via samarbeten med fler partners och nätvandrande församlingar, fler volontärer och ett antal nya Kyrkans SOS-filialer.

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.