Lär dig mer

Kunskap om psykisk hälsa och tips och råd om vad du kan göra och säga om du har någon i din omgivning som inte mår bra.

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.