“Se, stötta och stärka” – Linda Andersson är coachen bakom nätvandrarchatten

18 jun 2024

Nätvandrarchatten är en anonym stödchatt för alla mellan 12-25 år. Chatten bemannas av anställda i olika frivilliga församlingar och pastorat i hela landet. Linda Andersson är verksamhetsansvarig för Nätvandrarchatten.

Hej Linda, berätta om ditt uppdrag på Kyrkans SOS. Vad har du gjort innan du började som Verksamhetsansvarig för Nätvandrarchatten?

I mitt uppdrag så ingår det att rekrytera nya nätvandrare och nätvandrande församlingar, att utbilda och handleda de som bemannar chatten, att sprida information om chatten till de som behöver oss som stödsökande och att sprida information om uppdraget och arbetet till nya församlingar och anställda i Svenska kyrkans församlingar. Jag jobbar också mycket med nätverkande och samarbete med andra organisationer och kommuner och regioner mfl för att tillsammans hitta vägar att uppmärksamma och stärka barn och ungas psykiska hälsa och sociala utsatthet och inte minst för att förebygga suicid.

Innan jag började på Kyrkans SOS för drygt fyra år sedan så jobbade jag som diakon både i Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan och jag har också jobbat många år som speciallärare i grundskolan, med elevhälsa i stort och stöd för enskilda elever.

Vad gör ditt uppdrag så roligt/givande?

Jag älskar möten med människor och att följa och leda processer i och runt andra människor. Jag får vara pedagog och utbilda och coacha och jag får vara diakon och se, stötta och stärka. Att följa nätvandrarnas processer och utveckling och se hur de på ett proffsigt och tryggt sätt möter de stödsökande i chatten. Att se hur förhållningssättet når fram till de som behöver och gör skillnad. Och så alla möten med olika människor och professioner i olika sammanhang, att göra det här viktiga tillsammans, både det konkreta jobbet i och med chatten och det runtomkring i nätverkande och samarbeten. Jag blir också så oerhört glad och faktiskt stolt när jag får höra från nätvandrarna hur givande utbildningen och arbetet är, hur de lär sig nya saker, får gamla kunskaper bekräftade, hur de får matnyttiga kunskaper och tankesätt som även ger något för övriga arbetslivet och livet i stort och hur de utvecklas vid varje samtal de möter i chatten.

Nätvandrarchatten, hur länge har den varit igång? Och när började du?

Jag började i april 2020 med att bygga upp chatten som verktyg och bygga en utbildning på distans via zoom, och 2 november 2020 så öppnade vi chatten för första gången. Då var vi fem nätvandrare som bemannade chatten och hade öppet två kvällar i veckan mellan klockan 19-22. Idag har vi öppet tre kvällar i veckan, måndag, torsdag och söndag.

Idag är vi 30 nätvandrare som jobbar i chatten i lite olika utsträckning, ett pass i veckan, ett pass varannan vecka eller ett pass i månaden, beroende på vilka resurser församlingen har att gå in med.

Vad kan samtalen handla om?

Det är oerhört olika, men många handlar om ensamhet på olika sätt, och utsatthet. Det kan också vara tysta samtal, där man mår dåligt eller är ensam och kanske inte vet vad man ska säga eller inte orkar prata, men inte vill vara ensam. Någon orkar inte leva längre, någon vill berätta något roligt som har hänt för att det inte finns någon i närheten att berätta det för. Vi kan få prata om föräldrar som inte förstår och som sätter gränser som kan vara svåra att acceptera, barn och unga som utsätts för olika övergrepp, unga ensamma föräldrar, barn som är oroliga för sina kompisars mående och mycket mycket mer. För en del är vi en kontinuerlig andningspaus och de återkommer varje vecka, det vet vi för att de berättar det, och andra kommer en gång och så räcker den kontakten.

Under den tiden som du har arbetat med nätvandrarchatten, har samtalen förändrats?

Det varierar mycket både vilka som kommer till oss och vad samtalen handlar om, men det är i det stora hela mycket samma huvudtema, ensamhet, utsatthet, Livet.

Behöver man ha någon speciell bakgrund, utbildning för att bli nätvandrare?

Man behöver vara anställd i en av Svenska kyrkans församlingar, pastorat eller stift, då man gör jobbet i sin tjänst. Man kan säga att det är församlingen som är volontären och den anställde som gör jobbet. Vilken utbildning eller vilken yrkesroll man har spelar ingen roll, men man bör ha god vana att möta barn och unga. Det viktiga är att man passar för rollen och kan bli vän med vårt förhållningssätt. Vi har många pedagoger och diakoner och någon församlingsvärdinna, men vi ser gärna andra roller också. Varför inte en musiker?

Nämn några bra egenskaper som kan vara bra när man är svarar i chatten för nätvandrarna.

Man behöver kunna reflektera över vad som finns bakom ett samtal, att allt inte behöver vara som man tror sig se det vid första ögonkastet. Man ska inte vara lösningsfokuserad (men är man det så övar vi på att lägga undan det tillsammans, de flesta av oss har lösningsfokuset med oss i ryggraden) utan man ska lyssna och finnas med i nuet. Man ska orka finnas kvar i det som är väldigt mörkt och tungt tillsammans med den stödsökande, så länge som det behövs, inte springa ifrån det som är jobbigt. Man behöver vara lite nyfiken på andra människor och orka och vilja vara en trygg vuxen och kunna vara närvarande. Lite tålamod är också en bra grej.

Om man skulle vilja bli nätvandrare, hur gör man?

Man kan antingen gå in på vår hemsida och anmäla sig till ett informationsmöte, det är både för de som är intresserade av att bli nätvandrare och för arbetsledare och kyrkoherdar som är intresserade av att bli nätvandrande församlingar. På mötet får man får veta mer om uppdraget och man får möjlighet att ställa frågor, efter det får man en ansökan man fyller i och blir sen kallad på en intervju. Efter det påbörjar man en utbildning som är helt på distans via videolänk, den är på sex halvdagar plus lite egna uppgifter. Man kan också kontakta mig direkt på linda.andersson@kyrkanssos.se så tar vi det därifrån.

Vad händer framöver med Nätvandrarchatten?

Just nu så har vi börjat att bolla lite tankar med Tim Bergling Foundation bland annat, om hur vi kan mötas och dela erfarenheter och hjälpas åt att nå ut till de som behöver vårt stöd. Vi vet att behoven är stora men det är en utmaning att nå igenom informationsbruset och nå fram till de som behöver oss. I slutet av oktober börjar höstens utbildning som vi hoppas att många ska våga anmäla sig till.

Vad har du själv för planer för sommaren och semester?

Planerna är mest att vara hemma och gräva i trädgården och lukta på blommorna och måla och snickra på uterummet. Det blir förhoppningsvis också en tur till vår lilla enkla fiskestuga i skogen vid Storsjöns strand i Jämtland, där jag ska ligga på bryggan och titta på fjällen, lyssna på vattenskvalpet och spana efter Storsjöodjuret.

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.