Filial till Kyrkans SOS

Som filial tar församlingen successivt ansvar för rekrytering, urval, utbildning, handledning och jourledning av nätvandrare och/eller volontärer. Kyrkans SOS centralt finns med som stöd och som kontinuerlig utvecklare av pedagogiskt material, verksamhet, teknik och kvalitetssäkring.

Att vara en del av Kyrkans SOS organisation ger församlingen en helt ny plattform för sitt diakonala arbete, och en möjlighet att tillsammans med oss bedriva ett kvalificerat volontärarbete på lokalplanet.

Kontakta verksamhetschef Bo Erlandsson för mer information:
bo.erlandsson@kyrkanssos.se, 031-739 10 50

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.