Organisationer och hjälplinjer

Det finns många föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet och på telefon. Kyrkans SOS samverkar med flera av dem.

AKUT HJÄLP

Ring 112 för akut hjälp av polis, ambulans eller socialtjänst. På natten kan du också be om att bli kopplad till jourhavande präst för akut samtalsstöd. 

KYRKANS SOS

SOS-telefonen är öppen vardagar 13-21 och helgdagar 16-21. 

ÖVRIGA STÖDLINJER OCH ORGANISATIONER

Svenska kyrkans sverigefinska telefonjour

Mind – äldrelinjen

Mind – självmordslinjen

SPES – Suicidprevention och efterlevandestöd

Tjejjouren Väst

BRIS – Barnens rätt i samhället

Jourhavande medmänniska

Vårdguiden 1177 listar ytterligare organisationer som du kan kontakta när du behöver råd och stöd:
Råd & stöd på mail, chatt och telefon

23 sep, 2021

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.