I nöd och lust?

En del hbtq-personer upplever stigmatisering och skam i sin frikyrka. Andra talar om en kärleksfull gemenskap där de får stöd att vara sig själva. Forskaren Charlotta Carlström har studerat hbtq-personers egna upplevelser av att vara hbtq i en frikyrklig miljö.

Nästan alla de intervjuade hbtq-personerna har behövt bearbeta hur deras sexuella läggning och/eller könsidentitet går ihop med deras kristna tro. Vissa har inte kommit ut förrän i 40- eller 50-årsåldern.

– De har vuxit upp med att det inte är förenligt att vara kristen och hbtq-person, och har behövt hitta nya sätt att se på sig själva, sin identitet, sexualitet och tro, säger Charlotta Carlström i sin rapport.

Charlotta Carlströms studie publicerades 2021. Läs mer om den på FORTE – Forskningsrådet för hälsa, arbete och välfärd.

Kyrkans SOS står för allas rätt att vara den man är, älska de man älskar och längta efter det man längtar efter.  Tillsammans med EKHO Göteborg och Sensus driver vi Regnbågslinjen, en stödlinje bemannad av, och riktad till HBTQI-personer och deras närstående/allierade.

1 mar, 2022

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.