Våra viktiga volontärer

Det är ingen tillfällighet att vår samtalsjour är byggd på volontärer. De som kontaktar oss ska i första hand mötas av en likvärdig medmänniska, där erfarenheten av att vara människa är viktigare än yrkesrollen. Samtidigt har många av våra volontärer en professionell bakgrund inom vård och omsorg.

Man trivs där man behövs!

Många i Sverige vill göra en ideell insats, och vi är övertygade om att det finns ett stort behov av fler kvalificerade volontäruppgifter även i kyrkan.

Att vara volontär hos Kyrkans SOS är ett viktigt uppdrag. Det handlar om att göra en insats för människor som just nu behöver någon som stannar upp och lyssnar fokuserat och empatiskt till deras berättelse.

Som volontär i samtalsjouren får du möjlighet att prata om det som är viktigt, på riktigt.

Det krävs inga formella förkunskaper för att bli volontär. Alla som bedöms lämpliga är välkomna. Efter intervju och urval får alla blivande volontärer en grundutbildning i samtalsmetodik och förhållningssätt. I uppdraget ingår handledning och fortbildning.

”Under handledningen hjälper vi varandra att komma vidare med sånt som vi bär med oss från samtalen, och jag har fått mer kunskap om människors olika livssituationer. Jag har lärt mig att ett enda samtal faktiskt kan vara livräddande.”

2 nov, 2021

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.