Ny behandling för att lindra psykisk ohälsa i coronatider

På Linköpings universitet har forskare tagit fram CoronaCope, en behandling speciellt utformad för individer som gått igenom en samhällskris.

– Syftet med vår studie är att undersöka om exempelvis livskvaliteten ökar för de som får behandlingen. Vi vill veta i vilken utsträckning en speciellt anpassad behandling hjälper. I det här fallet en behandling anpassad för den situationen vi befinner oss i och de problem som kan uppstå i samband med exempelvis förluster och oro för framtiden, säger Gerhard Andersson, psykolog och professor vid institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet.

Gerhard Andersson har i många år forskat om psykologisk behandling via nätet, så kallad internetterapi. Nu har han tillsammans med kollegor utarbetat en kognitiv beteendeterapi (kbt) som riktar sig till personer vars psykiska hälsa påverkats under pandemin. Till skillnad från de tidigare behandlingarna, som exempelvis handlat om panikångest, tror han att det här individanpassade behandlingsprogrammet kan fånga upp en grupp som sällan, eller aldrig, har sökt sig till vården.

– Covid-19 har drabbat oss alla på något sätt. Kanske även dem som normalt inte brukar må dåligt. För många har det fått ekonomiska konsekvenser, inte minst för egenföretagare, och stress över ekonomi kan ju göra att man mår dåligt, säger Gerhard Andersson.

Behandlingen, som pågår under sju veckor, bygger på etablerade behandlingar som tagits fram av forskare och psykologer vid Linköpings universitet. Under de veckorna får deltagarna individuell vägledning av en psykolog, texter att läsa och uppgifter att pröva i vardagen. Målet är att hjälpa deltagarna att hantera negativa tanka och ångest samt att öka livskvaliteten.

Behandlingen, CoronaCope, kan sökas av den som fyllt 18 år. Deltagande i studien är kostnadsfritt, kräver inga besök, och den pågår under sju veckor. Under denna tid erbjuds personlig vägledning.

Läs mer på www.coronacope.se

15 okt, 2020

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.