Livsviktiga samarbeten

Inte minst under de senaste två åren har det blivit tydligt att medmänskliga möten många gånger är en bristvara. Behoven märks både genom ökade väntetider i SOS-telefonen, och förfrågningar från församlingar, om hur de kan finnas som stöd för unga på nätet.

Tomas Rosenlundh är ordförande för Stiftelsen Kyrkans SOS. För honom är det primära att finnas för människor där de är.

– Vi möter dem mitt i vardagen, med de bekymmer som tynger och som gör ont. Vi finns där oaktat man ringer eller att man skriver i en chatt. Vi gör skillnad genom att vara där just nu!

Vägen framåt går via samarbeten med fler partners och nätvandrande församlingar, fler volontärer och ett antal nya Kyrkans SOS-filialer.

– Vi vill såklart finnas till för alla som behöver oss. Men utan våra partners och vänförsamlingar finns inte Kyrkans SOS. Så enkelt är det. Verksamheten inom Kyrkans SOS finansieras genom ömsesidiga samarbeten, anslag från församlingar och pastorat och gåvor från enskilda personer, säger Tomas Rosenlundh.

Röster från några samarbetspartners

Människor behöver många vägar för att få stöd och kontakt med kyrkan. För några fungerar det att söka upp sin församling där ett personligt möte skapas. För andra är det nödvändigt att få en samtalskontakt via telefon eller nätet där man kan vara anonym. Här kan Kyrkans SOS vara helt avgörande för att få det samtalsstöd som behövs.

Martin Lind, kyrkoherde och kontraktsprost, Örgryte pastorat

Kyrkans Nätvandrare är ett bra komplement till Jourhavande präst. Ibland kan det vara lättare att chatta med någon helt anonymt. Till någon som man vet jobbar i kyrkan men inte är just präst. För en del kan steget kännas för stort att anförtro sig till en präst.

Ewa Klarström-Karlsson, diakon, Nordmalings församling

Jourhavande präst kompletterar det arbete som sker i församlingarna och är en samhällstjänst via 112. Den absoluta tystnadsplikten är unik och bidrar till en öppenhet och trygghet i samtalet. Kyrkans SOS och Jourhavande präst kompletterar varandra i våra funktioner och öppettider

Kimmo Kling, samordnare, Jourhavande präst

Suicidprevention i Väst (SPIV) ser samarbetet med Kyrkans SOS som oerhört värdefullt för att lyckas i arbetet med att minska självmordstalen i Sverige drastiskt. Förutom att Kyrkans SOS är en sammanhållande och drivande part för gemensamt program på Suicidpreventiva dagen, så samarbetar vi i projekt, byter erfarenheter och lärdomar – i en gemensam övertygelse att tillsammans gör vi skillnad! Vi ser fram emot kommande 50 år av samarbete!

Monika Ölund, verksamhetschef, Suicidprevention i Väst

Svenska kyrkan Helsingborg söker aktivt samverkan med alla aktörer som bidrar till att vi kan följa vår vision: Alltid i rörelse, här och nu, en trygg plats för längtan, som alla vill tillhöra. Därför gläder vi oss åt att jobba tillsammans med Kyrkans SOS – för att skapa trygga platser för människor, och svara upp mot längtan att på djupet av ensamhet som så fort kan gå så fel, bli sedd och hörd. Genom delaktigheten i Kyrkans nätvandrare svarar vi upp mot vår visions förpliktelse att vara där det händer, och där inget händer.

Kristian Lillö, kyrkoherde, Helsingborgs pastorat

2 nov, 2021

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.