Ideella och anställda delar ett livsviktigt uppdrag

Varje dag, året om, sker möten mellan människor hos Kyrkans SOS, genom chatt, telefon och digitala brev. Ryggraden i verksamheten är volontärerna som bemannar den allmänna samtalsjouren och den hbtq-inriktade Regnbågslinjen.

– Att vara volontär hos Kyrkans SOS är ett livsviktigt uppdrag. Det handlar om att bryta ensamheten för människor som just nu behöver någon som lyssnar till deras berättelse. Dessutom stärks både volontären själv och hela kyrkan av att vi har fler kvalificerade ideella uppgifter, säger Bo Erlandsson, verksamhetschef på Kyrkans SOS.

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan och arbetar i nära samverkan med församlingar och pastorat över hela Sverige. I Stockholm har Kyrkans SOS utbildning och arbetsplats för volontärer i samverkan med Gustaf Vasa församling.

Förutom SOS-telefonen/SOS-brevlådan som är en allmän samtalsjour, och Regnbågslinjen telefon/brev som riktar sig till hbtq-personer och deras närstående, så driver Kyrkans SOS även Nätvandrarchatten för unga mellan 12 och 25 år, bemannad av församlingsanställda över hela Sverige.

Erfarenhet viktigare än yrkesroll

De som kontaktar Kyrkans SOS ska i första hand mötas av en medmänniska, där erfarenheten av att vara människa är viktigare än yrkesrollen. Samtidigt har många av Kyrkans SOS volontärer en professionell bakgrund inom vård och omsorg.

– Många i Sverige vill göra ideella uppdrag idag, och vi är övertygade om att det finns ett stort behov av fler kvalificerade volontäruppgifter även i kyrkan, säger Bo Erlandsson.

Det krävs inga formella förkunskaper för att bli volontär. Alla som bedöms lämpliga är välkomna. Efter intervju och urval får alla blivande volontärer en gedigen grundutbildning i samtalsmetodik och förhållningssätt. I uppdraget ingår handledning och fortbildning.

Hjälp att sätta ord på sin berättelse

Volontärerna är människor med olika bakgrunder som förenas i ett intresse för människor, med en önskan att hjälpa andra. Svarare och inringare/inskrivare möts som jämlikar i ett samtal som i grunden handlar om hur det är att vara människa, även om man här har olika roller. Volontären lyssnar och hjälper inringaren/inskrivaren att sätta ord på sin berättelse, hur den har haft det och har det just nu.

– Vi människor kan klara av ganska svåra situationer bara vi har någon att berätta för, någon som lyssnar med intresse, värme och respekt, men alla har inte det i sin närhet, menar Bo Erlandsson.

Volontärer som vill gå in i fler typer av uppgifter kan efter något år i uppdraget även erbjudas att bli handledare/mentorer för blivande volontärer i grundkursen.

– Under handledningen hjälper vi varandra att komma vidare med sånt som vi bär med oss från samtalen, och jag har fått mer kunskap om människors olika livssituationer. Jag har erfarit att ett enda samtal faktiskt kan vara livräddande, berättar en av volontärerna.

Ideellt arbete i Sverige

Nästan varannan svensk ägnar sig regelbundet åt något slags ideellt arbete. År 2021 arbetade 4,1 miljoner personer 735 miljoner timmar ideellt i Sverige. Till ideellt arbete räknas arbete som utförs obetalt och inom ramen för en ideell organisation inom det civila samhället.

18 jan, 2023

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.