DÁRBBAŠAT GO GEAINNA NU HÁLEŠTIT?

Girku SOS

Doarjjalinnjá

Girku SOS lea bálvalus buohkaide geat dárbbašit ságastallat muhtiniin, namakeahttá, lossa áššiid birra eallimis. Fálaldat lea oaivvilduvvon sápmelaččaide olles Sámis. Girku SOS:s beasat ságastit muhtiniin go eallin hástala, ja mihttun bálvalusain lea buoridit álbmotdearvvašvuođa.

Girku SOS lea ovttasbargoprošeakta Norgga Kirkens SOS ja Ruoŧa Kyrkans SOS gaskkas, ja ožžot doarjaga Interreg Auroras. 

Buoret álbmotdearvvašvuohta ássiide Sámis

Norgga Kirkens SOS lea telefuvdna- ja cháttebálvalusa bokte bargan iešsoardineastademiin Norggas 50 jagi. Mii háliidit álggahit oktasaš davviriikkalaš veahkkebálvalusa eastadan dihte earret eará iešsoardima, eaidadeami ja oktonasvuođa davvisámegielagiid gaskkas olles Sámis. Ságastit iežas gillii lossa áššiid birra muhtiniin geas lea kulturáddejupmi ja oktasaš gielalaš duogáš mearkkaša ollu. Danin lea bálvalus davvisámegillii, ja eaktodáhtolaččain lea sámi duogáš ja hálddašit davvisámegiela. Bálvalus galgá šaddat bistevaš bálvalussan jus dat geavahuvvo go prošeaktaáigodat nohká. Prošeakta lea ovttasbargu Ruoŧa Kyrkans SOS ja Norgga Kirkens SOS gaskkas. Mii leat maiddái ohcamin ovttasbargooasálačča suomabealde. Boahtteáiggi sávaldat lea čohkket buot sámegielat veahkkebálvalusaid ovtta vuogádahkii. 

Interreg-prošeakta galgá veahkkin buoridit álbmotdearvvašvuođa Sámi ássiide sihke dál ja boahtte áiggis. Dutkan čájeha ahte lea dehálaš beassat muitalit iešsoardinjurdagiid, morraša, traumaid ja losses áššiid birra iežas eatnigillii. Mii háliidit veahkehit buoridit álbmotdearvvašvuođa oktasaš heahtebálvalusain olles Davviriikkalaš Sámi álbmogii. Prošeakta galgá veahkkin hehttet iešsoardima ja buoridit psyhkalaš dearvvašvuođa. Boahtte áiggis galget digitálalaš veahkkeneavvut álkit leat olámuttos sihke veahkkeohcciide ja eaktodáhtolaččaide olles Sámis. 

Lämna en synpunkt till Kyrkans SOS

Har du varit i kontakt med Kyrkans SOS via Nätvandrarchatten, Regnbågslinjen, SOS-telefonen eller SOS-brevlådan och har synpunkter på tjänsten? Då kan du lämna dina synpunkter via Kyrkans SOS anonyma kontaktformulär.

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.