Har du tankar på att ta ditt liv?

För dig som har självmordstankar kan det kännas som det är den enda vägen ut. Döden verkar vara det enda svaret på svårigheterna. Men det finns hjälp att få. Det viktigaste steget är att tala med någon!

Du som kämpar med självmordstankar ska inte försöka klara av det på egen hand – du ska söka hjälp nu! Ring eller skriv till Kyrkans SOS eller någon annan krisjour, ta kontakt med vården, sök samtalshjälp, prata med en vän eller någon annan du har förtroende för.

Värt att försöka tänka på:

  • Självmord är en definitiv lösning på ett ibland tillfälligt eller övergående problem.
  • Att vi när vi är deprimerade har en tendens att se situationen i ett väldigt snävt perspektiv utifrån hur det är just nu.
  • Det kan se helt annorlunda ut om en dag, en vecka, en månad eller ett år.
  • De allra flesta som haft tankar på att ta livet av sig eller som gjort försök som misslyckats är i efterhand glada över att leva – de säger att de egentligen inte ville avsluta sina liv – det var smärtan, ångesten eller situationen som verkade olöslig de ville komma bort ifrån.

Det viktigaste steget är att tala med någon. Du som kämpar med självmordstankar ska inte försöka klara av det på egen hand – du ska söka hjälp NU!

Tala med vänner eller anhöriga! Bara att inte bära på dina tankar som en hemlighet kan göra en stor skillnad.

Ibland kan det kännas svårt eller omöjligt att prata med dem som står närmast – att prata med någon helt utanför känns lättare.

Kontakta Kyrkans SOS eller någon annan krisjour! 
SOS-telefonen når du på 0771 – 800 650. Om du föredrar att skriva, gå in på webbtjänsten
 SOS-BREVLÅDAN.

Sök professionell hjälp; samtalsterapeut och/eller läkare! Det är viktigt att tala med någon om hur du mår.

Ibland kan läkemedel vara till hjälp för att ta sig igenom en svår tid.

19 sep, 2021

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.