En enda kropp

En enda kropp (Argument förlag) innehåller arton texter av skribenter från Svenska kyrkan, Equmenia­kyrkan, EFK, Pingst och EFS. Utifrån Jesu liv och undervisning, Bibeln och den kristna traditionen visar de på vikten av att hbtq-personer får vara en självklar del av en lokal församlingsgemenskap och att en inkluderande församling är berikande för alla.

En enda kropp fungerar både för personlig läsning och som samtalsunderlag eller fördjupningsmaterial för församlingar, ledare och smågrupper.

Till boken finns samtalsfrågor framtagna av Sensus.

1 mar, 2022

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.