Bryt ensamheten

Att vara ofrivilligt ensam kan faktiskt skada vår hälsa, och det tar sig uttryck i både psykiska och fysiska symptom. Ensamhet räknas numera som ett allvarligt folkhälsoproblem och kan väcka känslor av otrygghet, nedstämdhet och övergivenhet som i sin tur kan leda till depression.

Markus Dalberg, som studerar på mastersprogrammet i Mänskliga rättigheter, Göteborgs universitet, har gjort en intervjustudie för att öka kunskapen om vad som gör att människor hamnar i ofrivillig ensamhet, hur det påverkar dem, och vilka möjligheter det finns att bryta ensamheten.

Ofrivillig ensamhet är inget nytt, men de senaste åren har många fått ställa om sina vanor och fått färre sociala möten både på jobbet och med vänner och familj. Vi vet att bristen på socialt umgänge påverkar den psykiska hälsan negativt. Ensamhet gör det helt enkelt svårare att hantera ångest och oro.

Markus Dalberg har tillsammans med Västra Götalandsregionens avdelning för social hållbarhet intervjuat 15 personer om sina upplevelser av ofrivillig ensamhet. Det skäl som flest intervjupersoner uppgav som huvudorsaken till att de drabbats av ofrivillig ensamhet var förändringar i familjelivet, till exempel att en nära anhörig har dött eller att en parrelation har tagit slut.

I kampen för att bryta ensamheten behöver man förstå ofrivillig ensamhet som ett grundproblem som får konsekvenser, men också som en konsekvens av andra problem.

”De som känner sig ofrivilligt ensamma tenderar att skämmas, och skammen bidrar till en ännu större benägenhet att dra sig undan. Något som lägger grunden för en än mer cementerad ensamhet.”

Markus Dalbergs intervjustudie finns att läsa på vgregion.se

Västra Götalandsregionen har under 2021 arbetat fram ett kunskapsmaterial om ofrivillig ensamhet, till stöd både för yrkesverksamma som möter ofrivilligt ensamma, och till allmänheten. Här samlas praktiska egenvårdstips, råd om hur du kan bemöta dem i din närhet som är ensamma, och kunskap om hur du kan få professionell hjälp och stöd.

Det skriftliga materialet har översatts till fem språk och finns även i form av ett par korta informationsfilmer. Allt är tillgängligt för allmänheten att läsa och ladda ner på vgregion.se.

12 jun, 2022

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.