Äldre och självmord

Forskare på Göteborgs universitet undersöker utbredningen av självmordsbeteende bland de allra äldsta.

I en nyligen publicerad artikel har forskare vid Göteborgs universitet, som en del av en större studie kring åldrande, tittat på utbredningen av självmordstankar bland de äldsta i befolkningen, 70-108 år. Av studiens knappt 4000 individer hade ca 10% haft någon form av självmordstankar det senaste året. Slutsatsen är att självmordstankar är ovanliga, så länge personen inte lider av depression. 

Madeleine Mellqvist Fässberg, som är huvudförfattare till artikeln, är forskare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet.

2013 disputerade hon med en avhandling om självmord bland äldre. I fyra studier bland olika åldersgrupper har hon kartlagt orsakerna till självmord bland äldre människor. Ofta ses depression som en viktig förklaring till självmord och självmordstankar hos äldre, men det har tidigare saknats litteratur som även behandlar andra faktorer.

En av Madeleine Mellqvist Fässbergs slutsatser är att för att minska själmordsbeteende bland äldre behöver man agera på annat sätt än man gör bland yngre personer. Även om det fortfarande är väldigt viktigt att tidigt upptäcka och behandla depression, kan man bland äldre också behöva rikta in sig på funktionsnedsättning, smärta, sömnproblematik och begränsade sociala nätverk.

Publicerade artiklar av Madeleine Mellqvist Fässberg

15 okt, 2019

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.