Utbilda dig till nätvandrare!

18 sep 2023

Första kursomgången för 2024 börjar 15 februari.

Inför denna utbildning kan du vara med på ett av våra informationsmöten, du hittar datumen på vår hemsida.

Du kan också bjuda in Linda Andersson till ditt stift eller kontrakt eller pastorat för att berätta mer om nätvandrarchatten och möjligheten att bli en del av nätvandrarchatten och för att samtala om förhållningssätt och samtalsmetodik när man möter barn och unga både i tal och i skrift.

Om du är anställd i en av Svenska kyrkans församlingar kan du utbilda dig till nätvandrare, och ha nätvandring som en av dina arbetsuppgifter i din församling. 

Nätvandringen blir en del av församlingens stora arbete med barn och unga, en fördjupad och kompletterande del där en helt unik möjlighet ges att möta barn och unga helt anonymt i en stödchatt. Församlingen står för nätvandrarens kostnader, inkl kontorsplats och utrustning. Kyrkans SOS står för urval och utbildning av nya nätvandrare, handledning, fortbildning, schemaläggning och jourledning.

Utbildningen är en värdefull kompetensutveckling för den individuella nätvandraren i samtal och förhållningssätt i mötet med människor, inte minst barn och unga, men också för dem som nätvandraren arbetar tillsammans med i församlingen.

Läs mer om utbildningen

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.