Utbilda dig till nätvandrare i höst!

2 jun 2023

Nästa kursomgång startar 19 oktober 2023. Inför denna utbildning kan du vara med på ett av våra informationsmöten, du hittar datumen på vår hemsida.

Du kan också bjuda in Linda Andersson till ditt stift eller kontrakt eller pastorat för att berätta mer om nätvandrarchatten och möjligheten att bli en del av nätvandrarchatten och för att samtala om förhållningssätt och samtalsmetodik när man möter barn och unga både i tal och i skrift.

Om du är anställd i en av Svenska kyrkans församlingar kan du utbilda dig till nätvandrare, och ha nätvandring som en av dina arbetsuppgifter i din församling. 

Nätvandringen blir en del av församlingens stora arbete med barn och unga. Församlingen står för nätvandrarens kostnader, inkl kontorsplats och utrustning. Kyrkans SOS står för urval och utbildning av nya nätvandrare, handledning, fortbildning, schemaläggning och jourledning.

Utbildningen är en värdefull kompetensutveckling för den individuella nätvandraren, men också för dem som nätvandraren arbetar tillsammans med i församlingen.

Läs mer om utbildningen

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.