Utbilda dig till nätvandrare i vår!

11 aug 2022

Nästa kursomgång startar 2 februari 2023. Inför denna utbildning kan du vara med på ett informationsmöte 10 januari 2023 klockan 10.00-11.00.

Om du är anställd i en av Svenska kyrkans församlingar kan du utbilda dig till nätvandrare, och ha nätvandring som en av dina arbetsuppgifter i din församling. 

Nätvandringen blir en del av församlingens stora arbete med barn och unga. Församlingen står för nätvandrarens kostnader, inkl kontorsplats och utrustning. Kyrkans SOS står för urval och utbildning av nya nätvandrare, handledning, fortbildning, schemaläggning och jourledning.

Utbildningen är en värdefull kompetensutveckling för den individuella nätvandraren, men också för dem som nätvandraren arbetar tillsammans med i församlingen.

Läs mer om utbildningen

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.