Tillsammans för suicidprevention

11 okt 2023

6 oktober deltog Kyrkans SOS i en delregional dialog – Tillsammans för suicidprevention.

Hur kan civilsamhällets utbud och det offentliga myndigheters uppdrag komplettera varandra utifrån den psykiska hälsan och det suicidpreventiva arbetet? Ja, här finns det utvecklingspotential, att jobba för samverkan ännu mer. Tack VGR för en mycket bra samverkansdag! Och tack alla utställare.

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.