Svenskarnas ideella arbete värderat till 161 miljarder

5 dec 2021

5 december är FN:s internationella dag för frivilligt arbete, och uppmärksammas världen över. Nästan varannan svensk ägnar sig regelbundet åt något slags ideellt arbete. År 2019 arbetade 4 140 000 personer 735 miljoner timmar ideellt i Sverige. Till ideellt arbete räknas arbete som utförs obetalt och inom ramen för en ideell organisation inom det civila samhället. Ett exempel är volontärerna på Kyrkans SOS.

För andra gången har det ideella arbetet i Sverige även värderats ekonomiskt. Det har gjorts i ett samarbete mellan Ersta Sköndal Bräcke högskola och SCB. Värdet av det ideella arbetet i Sverige uppskattas till 161 miljarder kronor 2019, vilket skulle motsvara 3,2 procent av BNP och nästan lika mycket som detaljhandelsbranschen.

Det är ingen tillfällighet att vår samtalsjour är byggd på volontärer. De som kontaktar oss ska i första hand mötas av en likvärdig medmänniska, där erfarenheten av att vara människa är viktigare än yrkesrollen. Samtidigt har många av våra volontärer en professionell bakgrund inom vård och omsorg. Vi är övertygade om att det finns ett stort behov av fler kvalificerade volontäruppgifter även i kyrkan.

Ta del av publikationen “Det frivilliga arbetet i Sverige” på SCB:s hemsida.

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.