Samisk stödlinje för bättre folkhälsa

11 okt 2023

Girku SOS är en tjänst för alla som behöver någon att prata anonymt med om frågor de brottas med i livet. Erbjudandet riktar sig till den samiska befolkningen i hela Sápmi. Girku SOS har som mål att bidra till en bättre folkhälsa genom att vara närvarande för alla människor som behöver någon bra att prata med när livet är svårt. Det är ett samarbetsprojekt mellan Kirkens SOS i Norge och Kyrkan SOS i Sverige med stöd från Interreg Aurora.

Bättre folkhälsa för invånare i Sápmi

Interregprojektet ska bidra till bättre folkhälsa för invånarna i Sápmi på kort och lång sikt. Forskning visar på vikten av att kunna uttrycka självmordstankar, sorg, trauman och svåra upplevelser på sitt eget modersmål. Vi vill bidra med en gemensam kristjänst till hela den samiska befolkningen i hela Norden. Projektet ska bidra till suicidprevention och bättre psykisk hälsa. Lättillgängliga digitala lösningar kommer att utvecklas både för hjälpsökande och volontärer i hela Sápmi.

Läs mer om projektet >

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.