Nätvandrarchatten anpassar öppettider

18 jan 2024

Nätvandrarchatten byter dagar från 15 januari 2024. Bland annat på grund av ny lag om dygnsvila, kommer vi från den 15 januari byta våra öppettider i Nätvandrarchatten från måndag, onsdag, söndag till måndag, torsdag, söndag. Nätvandrarchatten bemannas av församlingsanställda i hela landet.

EU:s regler för anställdas vila

En arbetsgivare måste se till att personalens genomsnittliga veckoarbetstid – inklusive övertid – inte överstiger 48 timmar under en referensperiod på upp till fyra månader. De anställda måste få minst 11 timmars sammanhängande vila per dygn. Var sjunde dag måste de också få minst 24 timmars sammanhängande ledighet under en referensperiod på två veckor.

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.