Kyrkans SOS satsar på volontärfaddrar

16 maj 2024

Våra volontärer och nätvandrare är navet i Kyrkans SOS verksamhet. Verksamheten bygger på att varje volontär får utbildning, stöd och handledning. Dessutom krävs pålitliga tekniska system, lokaler mm. Nu satsar vi på att erbjuda församlingar att bli fadder för en eller flera volontärer genom ett ekonomiskt bidrag. På det sättet kan vi fortsätta hålla hög kvalitet på våra samtalstjänster, och i förlängningen finnas där för fler medmänniskor. Läs mer om satsningen här.

Vi håller dig uppdaterad!

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.