Hjälp oss att lindra ensamheten

29 dec 2021

KOLLEKTUPPROP

Det senaste året har fler än vanligt levt i påtvingad ensamhet, och vi vet att ensamhet gör det svårare att hantera ångest och oro. Vi människor behöver platser där vi kan berätta om det som är svårt i livet. Att få anförtro sig till någon kan göra det svåra lättare att uthärda och ge nytt hopp. Kyrkans SOS är en sådan plats.

Människor från hela landet kontaktar idag Kyrkans SOS för att få prata och dela sin livssituation. Kyrkans SOS erbjuder hjälp och själavård till människor i akut kris, och för att de som kämpar med ensamhet, psykisk ohälsa, suicid och andra livsfrågor ska ha fler att dela det svåra med. Under ett år besvaras runt 20 000 telefonsamtal och 3 000 digitala brev.

För att svara mot det växande behovet arbetar Kyrkans SOS med flera olika kontaktytor.

Den allmänna samtalsjouren bemannas av utvalda och utbildade volontärer, som gör en medmänsklig insats utan ersättning. Nya volontärer rekryteras kontinuerligt, och i samverkan med lokala församlingar öppnar vi nu möjligheten att bli SOS-volontär på sin hemmaplan.

”Kyrkans nätvandrare” är vår satsning för att erbjuda trygga mötesplatser för unga på nätet. 2020 startades Nätvandrarchatten, där utbildade nätvandrare, anställda i Svenska kyrkan, nu samtalar med ungdomar tre kvällar i veckan.

Under 2021 påbörjades arbetet med Regnbågslinjen, en samtalsjour specifikt riktad till hbtqi-personer i alla åldrar och deras närstående. Regnbågslinjen bemannas av hbtqi-personer och är en del av Kyrkans SOS arbete för psykisk hälsa och suicidprevention.

I höstas genomförde Kyrkans SOS sin första grundutbildning för volontärer i Stockholm. Jourverksamheten har under lång tid varit baserad i Göteborg, men det finns ett stort intresse att engagera sig i olika delar av landet. Vi är oerhört glada att kunna ta första steget mot en ökad lokal närvaro, men behoven är fortfarande större än resurserna, och vi behöver din hjälp att komma vidare.

Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation i nära samarbete med Svenska kyrkan. Verksamheten är helt beroende av anslag, kollekter och enskilda gåvor. Pengarna behövs för rekrytering, utbildning och handledning av nätvandrare och volontärer i samtalsjouren. Vi vädjar idag om din förbön och om en generös kollekt.

Tack!

Thomas Rosenlundh, ordförande

Bo Erlandsson, verksamhetschef

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.