Ny webbplats

1 nov 2021

Kyrkans SOS får en helt ny webbplats 3 november – kyrkanssos.se.  

På kyrkanssos.se hittar du all information om vårt arbete, och nu finns även våra digitala kanaler SOS-brevlådan och Nätvandrarchatten på samma plattform.

– Den nya sidan är mer lättillgänglig, chatten har blivit mobilanpassad och hela organisationen har fått en tydligare profil. Men verksamheten är densamma. För dem som söker hjälp är Kyrkans SOS fortfarande samma trygga samtalspartner som för 50 år sedan, säger Bo Erlandsson, verksamhetschef för Kyrkans SOS. 

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

Sedan 1971 har Stiftelsen Kyrkans SOS (då under namnet Kyrkans jourtjänst) varit en del av Svenska kyrkans diakonala arbete. Kyrkans jourtjänst startade som en förlängning av Jourhavande präst i Göteborg, men arbetet breddades snabbt till att även innefatta samtalsstöd, akutboende för missbrukare, hembesök med mera. Under 1990-talet koncentrerades verksamheten allt mer till en volontärbemannad telefonjour, som fortfarande är central för Kyrkans SOS. 2009 tillkom SOS-brevlådan, en digital samtalstjänst. Idag är Kyrkans nätvandrare, med Nätvandrarchatten, en växande del av arbetet. 

Fram till 2018 har arbetet utvecklats inom ramen för Göteborgs kyrkliga samfällighet, och i nära samverkan med församlingarna i Göteborg. När samfälligheten avvecklades uppstod nya behov av samverkansformer, som baserades på partnerskapsavtal med församlingar, i och utanför Göteborg.  

2019 antogs det nya namnet Kyrkans SOS, och de senaste åren har verksamheten alltmer inriktats på att skapa en nationell närvaro. Tillsammans med Svenska kyrkans församlingar byggs nu samarbeten upp över hela landet, med församlingsanställda nätvandrare och ideella jourmedarbetare. Vi etablerar oss på flera orter i Sverige, med start i Stockholm, där församlingsbor ska kunna göra en insats på hemmaplan som Kyrkans SOS-volontär.  

I nätvandringen har vi ett samarbete med 18 församlingar över hela Sverige, och fler är på gång.  

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.