Kyrkans SOS på Pride

2 jun 2023

Kyrkans SOS medverkar i år 2023 på West Pride i Göteborg och på Stockholm Pride.

Vi håller dig uppdaterad!

Design Escapes

Stiftelsen Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som står nära Svenska kyrkan. Arbetet drivs i enlighet med Svenska kyrkans tro och är förankrat i kyrkans diakonala uppdrag.

© Kyrkans SOS. Produktion Budskapet.